heinäkuu 1, 2017

Kotikatu365-konsepti vastaa kaupunkiasumisen tarpeisiin

Hotkunrannassa toteutuvan Kotikatu365-asumis- ja palvelukonseptin taustalla ovat niin yhteiskunnassa meneillään olevat megatrendit, kansainväliset kokemukset kuin useat suomalaiset tutkimuksetkin. Valtakunnallisen ”Uuden ajan kaupunkiasuminen” -tutkimuksen mukaan kerrostaloasumisen tärkeimmäksi kriteeriksi on noussut palveluiden saatavuus nopeasti ja läheltä.

Etenkin kerrostaloasujat ovat kyselyn mukaan entistä halukkaampia panostamaan arjen palveluihin. Jopa 64% suomalaisista aikoo tulevaisuudessa ostaa nykyistä enemmän päivittäistä arkea helpottavia palveluita. Hotkunrannassa panostetaankin paljon palveluiden saatavuuteen.

Tutkimus osoitti myös, että suomalaiset suhtautuvat positiivisesti yhteistoimintaan naapureiden kanssa. Peräti 93% osallistuisi naapuruston väliseen yhteistoimintaan, jos sitä olisi tarjolla. Osallistumisen vapaaehtoisuus on kuitenkin tärkeätä. Kotikatu365-konseptiin kuuluukin olennaisesti palveluoperaattori, joka vastaa toiminnan järjestämisestä asukkaille.

”Uuden ajan kaupunkiasuminen” -kysely toteutettiin elokuussa 2017 osana Norstat-paneelia. Tutkimusotanta vastaa Suomen väestöä.