Kuntapäättäjät

Kotikatu365 tukee kuntien tavoitteita

Suomalaisten kuntien ja hyvinvointialueiden tavoitteena on lisätä yhteisöllistä asumista. Kotikatu 365 Oy on uudenlainen operaattori- ja aluerakennuttaja, joka toteuttaa yhteisöllistä kaupunkiasumista modernilla, kestävällä tavalla. Rakennutamme asukkaiden kohtaamisten ja yhteisen tekemisen lähtökohdista suunniteltuja Kotikatu365-asuinkortteleita monipuolisine palveluineen. Alueiden valmistuttua toimimme niiden palveluoperaattorina, vastaten Kotikatu365 konseptin toiminnasta sisältäen mm. asukaspalvelun, palveluportaalin, yhteistilojen ylläpidon ja kokonaisvaltaisen palvelun kehittämisen.

Kotikatu365 yhdistää kodit, asukkaiden yhteistilat ja lähipalvelut sekä puolijulkiset tilat – kuten päiväkodit ja hoivakodit – toimivaksi kokonaisuudeksi, joka tuottaa hyvinvointia eri-ikäisille asukkaille: se tuo helpotusta lapsiperheen ruuhkavuosiin ja mahdollistaa ikäihmisille pärjäämisen pidempään omassa kodissaan. Kestävästi toteutettu yhteisöllinen asuminen tukee erinomaisesti myös kuntien ja hyvinvointialueiden tavoitteita.

Ainutlaatuisen kattava kokonaiskonsepti

Kotikatu365 on jo todettu toimivaksi yhteisöllisen asumisen malliksi. Tutkimusyritys FeelBack Group toteutti asukaskyselyn Kotikatu365 Lipporannassa ja sen tulosten mukaan asukkaat kokevat elämänlaatunsa ja hyvinvointinsa parantuneen. Nuoremmilla arki on helpottunut palveluiden ansiosta ja ikäihmisillä yksinolo on vähentynyt.

VTT nostaa Korttelimaiset asumisen konseptit -tutkimuksessa Kotikatu365 Lipporannan yhdeksi kärkikohteeksi, joka täyttää kokonaisvaltaisen yhteisöllisen asumiskonseptin kriteerit: kannattavat palvelut mahdollistava korttelimittakaava, toistettavaksi tarkoitettu kokonaiskonsepti, asukaskeskeisyys, verkostomainen organisointimalli sekä alusta- ja jakamistalouden hyödyntäminen. VTT:n vertailusta käy ilmi, että Kotikatu365-konsepti päiväkoteineen ja hoivayksiköineen on Suomessa jopa ainutlaatuisen kattava korttelikokonaisuus ja ainoa, jossa palveluoperaattori toimii myös asuinyhteisön aktivaattorina – varmistaen todellisen yhteisöllisyyden syntymisen korttelissa.

Lisää yhteisöllistä asumista kaupunkeihin

Kunnilla on tärkeä rooli asukaskeskeisten korttelien ja -ekosysteemien mahdollistajina. Monissa kasvukaupungeissa korttelimittakaava onkin jo nouseva trendi kaupunkisuunnittelussa.

Kotikatu365-konsepti vastaa hyvin kaupunkien ja hyvinvointialueiden tarpeisiin lisätä yhteisöllistä asumista ja se on laajentumassa eri puolille maata. Seuraava yhteisöllinen Kotikatu365-kortteli on parhaillaan rakentumassa Kuopion Kuntolaaksoon Hatsalaan ja Oulu on jo tehnyt päätöksen toisen Kotikatu365-kohteen toteuttamisesta Peltolan kaupunginosaan. Lisäksi neuvottelemme uusista kohteista useissa eri kaupungeissa. Onko sinun kaupungissasi pohdittu jo Kotikatu365-konseptia tai vastaavaa korttelitason asuinrakentamisen kohdetta?

Haluatko lisätietoa? Toimitusjohtaja Pekka Ronkainen kertoo mielellään lisää Kotikatu365-kortteleista sekä yhteistyöstä eri kaupunkien kanssa.

Pekka Ronkainen Toimitusjohtaja

050 380 0050

pekka.ronkainen@kotikatu365.fi

Takaisin
ylös