Tietosuojakäytäntö

Me Kotikatu365 Oy:ssä arvostamme palveluidemme käyttäjien yksityisyyttä ja pyrimme tarjoamaan heille turvallisen ja varman käyttökokemuksen.

Kotikatu365 Oy on osa suomalaista Cor Group -ryhmää.

Tässä yhteenvedossa kerrotaan tarkemmin, miten Kotikatu365 Oy:n hallinnoimilla sivustoilla (Kotikatu365.fi) kerätään ja käytetään erilaisia tietoja.

Tietosuojan periaatteet

 • Olemme sitoutuneet suojaamaan käyttäjiemme yksityisyyttä.
 • Toiminta perustuu avoimuuteen ja luottamukseen.
 • Käsittelemämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin ja analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.
 • Avoimesti ja oikein kerätty data hyödyttää palvelun käyttäjää eikä loukkaa hänen yksityisyyttään.
 • Käytämme dataa palveluiden toimittamiseen ja personointiin, asiakaspalveluun, tuotekehitykseen sekä osuvamman mainonnan näyttämiseen.

Keräämme erilaisia tietoja palveluidemme toiminnan varmistamiseksi, asiakassuhteiden hoitamiseksi ja käyttäjien vapaaehtoisesti antaman suostumuksen perusteella.

Palvelun teknistä toimivuutta varten keräämme käyttäjiltä tietoa, minkälaisilla päätelaitteilla ja ohjelmistoilla palvelua käytetään.

Palvelun kehittämiseksi seuraamme palveluun liittyvää yleistä käyttödataa: tämä sisältää käytön ajankohdan, käytön keston, vierailutiheyden sekä käytetyt osiot palvelussa. Tällä tiedolla tiedämme, mikä palvelussa kiinnostaa ja voimme kehittää palvelua entistä paremmaksi.

Mitä tietoja keräämme?

Keräämme käyttäjästä edellä mainituista syistä tarpeellisia henkilötietoja. Käyttötarkoitus määrittää, minkälaista tietoa käyttäjästä kerätään missäkin tilanteessa.

Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot:

 • Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
 • Käyttäjän yhteydenoton edellyttämät lisätiedot: kuvaus palvelutarpeesta, toivottu palvelupaikka tai ajankohta sekä muut palvelutarpeeseen liittyvät yksityiskohdat.
 • Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot.

Palveluiden käyttäjästä havannoima ja keräämä tieto:

 • Käyttö- ja selaustiedot, mainosten näyttö ja niiden klikkaaminen.
 • Saapumissivu palveluun, laitetiedot (selain, näytön tarkkuus, käyttöjärjestelmä, mobiililaitteen malli), evästetunniste, IP-osoite, UserID (satunnainen numerosarja), istunnon aika ja kesto, verkkoliikenneoperaattori.
 • Käyttöä seurataan Google Analytics ja Hotjar-ohjelmilla (henkilötietojen käsittelijä).
  • Näiden ja vastaavien mahdollisten tulevien ohjelmistojen avulla analysoimme palvelun käyttöä. Palvelut noudattavat EU:n ehtoja henkilötietojen käsittelyn suhteen.
 • Käyttäytymisdataa kerätään anonyymisti myös palvelun julkaisujärjestelmään.
  • Suosittelut, jaot, kirjainmerkit, vieraillut sivut
 • Uutiskirjeen automatisointipalvelut keräävät käyttäjistä käyttäytymisdataa, jonka avulla muodostetaan muun muassa automatisoituja uutiskirjeitä.

Mistä dataa ja henkilötietojani kerätään sekä yhdistetään?

Henkilötietojen perusta on käyttäjän palvelussa tuottama käyttäytymisdata. Tämän lisäksi käyttäjä voi omalla suostumuksellaan antaa tietoja esimerkiksi yhteydenoton tai ajanvarauksen lisätiedoiksi.

Palvelussa suoritetaan kyselyitä, joiden yhteydessä voidaan kysyä henkilötietoja. Näiden henkilötietojen käyttöyhteys kerrotaan kyselykohtaisesti. Tarve voi olla esim. palkinnon toimittamista varten tai kyselyllä rikastetaan palvelun henkilötietoja. Kyselyiden tulokset säilytetään anonymisoituna suojatulla palvelimella.

Voimme rikastaa henkilötietoja kolmannen osapuolen datasta, mikäli datan lähde tämän mahdollistaa. Parantaaksemme palvelun (sisällöt ja mainokset) kohdennettavuutta yllämainituilla tavoilla henkilötietoja voidaan segmentoida kolmannen osapuolen datan perusteella. Tällaisia lähteitä ovat muun muassa Cor Group –konsernin henkilötietokannat.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Palvelun keräämää käyttöanalytiikkatietoa säilytetään viisikymmentä (50) kuukautta. Palveluun liittyvät henkilötiedot ovat tallennettuna 24 kuukautta.

Kenelle tietojani luovutetaan ja kolmansien osapuolien tiedonkerääminen?

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Kotikatu365 Oy:n kumppaneille. Luovutamme esimerkiksi säännönmukaisesti yhteydenottopyyntöjen tietoja välittäjille, jotka toteuttavat asuntojen esittelyt ja myynnin.

Käyttöanalytiikan tuottamiseksi käytämme yllä mainittuja analytiikkaohjelmistoja, joiden tuottajat ovat sitoutuneet suojaamaan henkilötiedot riittävällä varmuudella.

Evästeiden käyttö

Evästeillä tarkoitetaan palvelun käyttäjän koneelle tallentamaa dataa.

Evästeiden avulla palvelun käyttämät analyysipalvelut tunnistavat aikaisemmin mainittuja ”Palvelun keräämiä” tietoja, muun muassa päätelaitteen teknisiä tietoja, vierailutiheyttä, käytettyjä hakulausekkeita jne. Tätä evästietoa käytetään anonymisoituna palvelun kehittämiseen.

Käytämme evästeillä ja muilla tekniikoilla kerättyä, ns. havainnoitua tietoa mm. kehittääksemme palveluistamme yhä parempia, näyttääksemme osuvampaa mainontaa sekä räätälöidäksemme palveluiden ja markkinointiviestien sisältöjä.

Kotikatu365:n mainoksia voidaan kohdentaa kolmansien osapuolten, kuten Facebookin, LinkedInin ja Googlen palveluissa sillä perusteella, että käyttäjä on vieraillut palvelussamme.

Palveluissamme voi olla mahdollisuus chat-asiakaspalveluun. Näiden palveluiden toimittajat voivat tallettaa yhteydenoton perusteella henkilötietoja omien ehtojensa mukaisesti.

Sivustollamme käytetään jakotoiminnallisuuksia erilaisiin sosiaalisen median palveluihin. Nämä palveluntarjoajat voivat kerätä tietoja jakamisista omien ehtojensa mukaisesti.

Evästeiden käytön voi estää selaimen asetusten kautta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy tietoihin.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
 • Oikeus vaatia tiedon korjaamista.
 • Oikeus poistaa tiedot. Tätä oikeutta ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Tätä oikeutta ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.

Yllä olevien asioiden hoidossa ole yhteydessä tietosuojavastaava@coronaria.fi.

Kuka käsittelee henkilötietojani ja yhteystiedot

Rekisterin ylläpitäjänä toimii Kotikatu 365 Oy.

Kotikatu 365 Oy, Saaristonkatu 22, 90100 Oulu
Sähköposti: info@coronaria.fi
Puhelinnumero: 020 780 6260

Takaisin
ylös