Yhteisöllinen asuinympäristö luo turvallisuutta

Helsingin Sanomat julkaisi 29.7.2023 numerossaan Jarno Limnéllin (kansanedustaja, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen puheenjohtaja) ja Pekka Ronkaisen (Kotikatu 365 Oy:n toimitusjohtaja) mielipidekirjoituksen.

Tutkimusten mukaan turvallisuudentunteeseen vaikuttaa voimakkaimmin oma lähipiiri, kuten perhe, työyhteisö ja asuinympäristö. Kyse on meidän jokaisen arjen turvallisuudesta.

Yhteisöllisen asuinympäristön on todettu parantavan ihmisten päivittäisen elämän turvallisuutta: ympärillä olevat tutut eri-ikäiset asukkaat, matalan kynnyksen naapuriapu ja asukkaiden yhteinen tekeminen lisäävät turvallisuudentunnetta. Sitä lisäävät myös kotiin saatavat, arkea helpottavat palvelut. Tähän arjen turvallisuuteen kannattaa panostaa, sillä se heijastuu ihmisten henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin.

Arjen turvallisuus ja yhteisöllisyys koskettavat kaikenikäisiä asukkaita. Lapsiperheen elämää helpottavat oman korttelin yhteispalvelut ja ikäihmiset pystyvät digitaalisen palvelualustan kautta tilattavien palveluiden avulla asumaan pidempään kotonaan. Yhteisöllisyyden hyötyihin on havahduttu laajemminkin yhteiskunnassa: vuodenvaihteessa tuli voimaan lakiuudistuksia, jotka edellyttävät hyvinvointialueilta yhteisöllisen asumisen lisäämistä. Tällaiset palvelut ovat toteutettavissa luomalla kaavoituksella mahdollisuudet kortteleille, joissa yhden rakennuspaikan sijaan toteutetaan sadoille asukkaille yhteinen palveluekosysteemi.

Kunnat ovat avainasemassa turvallisuutta luovien asuinympäristöjen mahdollistamisessa. Jotta yhteisöllistä asumista voidaan rakentaa asukkaille kohtuuhintaan ilman yhteiskunnan tukea, tarvitaan korttelitason kaavoitusratkaisuja, jotka luovat tarpeeksi ison asukaspohjan palveluiden toteuttamiseksi järkevästi.

Turvallisuus on ymmärrettävä ihmisten perustarpeena sekä asiana, joka syntyy pienistä mutta merkityksellisistä arkisista toimista. Tämä on asia, johon kannattaa niin hyvinvointialueilla kuin kunnissakin kiinnittää erityistä huomiota.

Jarno Limnéll
kansanedustaja (kok),
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen puheenjohtaja,
työelämäprofessori

Pekka Ronkainen
toimitusjohtaja, Helsinki

 

 

heinäkuu 29, 2023  -
Takaisin
ylös