Kotikatu365 on moderni kyläyhteisö kaupungissa

Kotikatu365 on uusi kaupunkiasumisen malli, joka tarjoaa kohtuuhintaista kaupunkiasumista modernisti yhteisöllisellä ja kestävällä tavalla. Kotikatu365-korttelissa on paljon erilaisia tiloja, missä naapurit voivat tavata toisiaan vaikkapa harrastusten merkeissä tai viettääkseen aikaa yhdessä. Poikkeuksellisen laajoissa, satojen neliöiden yhteistiloissa on monipuoliset toiminnot.

Asukkaiden käytössä on myös kulku- ja hyötyvälineitä sekä asuinalueen oman digiportaalin kautta helposti saatavia lähipalveluita. Ne tekevät arjesta helpompaa ja aktiivisempaa – ja luovat samalla aidosti yhteisöllisen asuinympäristön, jossa kaikenikäiset asukkaat viihtyvät. Korttelissa asuvien eri-ikäisten ihmisten vuorovaikutus luo asumiseen vanhan ajan kyläyhteisön turvallisuutta ja inhimillistä arvoa.

Kunnilla tärkeä rooli nykyaikaisen yhteisöllisen rakentamisen mahdollistamisessa

Vaikka yhteisöllisen asumisen kasvava tarve on tiedostettu kunnissa, perinteinen kaavapolitiikka ei tue sen rakentamista. Suomessa on totuttu pilkkomaan korttelit useiksi rakennuspaikoiksi ja jakamaan ne kilpailutuksella eri rakennusliikkeille. Yhteisöllisten rakenteiden ja palveluiden luominen edellyttää kuitenkin korttelitason suunnittelua ja kustannusten jakautumista riittävän isolle asuntomäärälle, jotta ne voidaan tarjota asukkaille kohtuuhintaisesti. Yksittäiset taloyhtiöt eivät kykene organisoimaan tällaista toimintaa taloudellisesti järkevällä tavalla.

Kunnat voivatkin ohjata maankäyttöä ja kaavoitusta kohti yhteisöllistä asumista mahdollistamalla nykyistä enemmän korttelimittakaavassa tapahtuvaa rakennuttamista. Tätä tukee myös tutkimustieto: VTT:n ”Korttelimaiset kaupunkiasumisen kokonaiskonseptit” -tutkimuksen tulosten mukaan kunnallista päätöksentekokulttuuria tulisi uudistaa ja korttelitason suunnittelua, tonttikilpailutuksia sekä hankinta- ja hallintamalleja kehittää perinteisen yksittäiseen kiinteistöön perustuvan mallin ohelle.

kesäkuu 21, 2023  -
Takaisin
ylös