Kohti modernia yhteisöllistä asumista

Kuntalehden helmikuun 2023 julkaisussa “Yhteisöllisyys kuuluu kaikille sukupolville – Suomessa tarvitaan enemmän modernia yhteisöllistä asumista” puhututtaa kaupungistumisen vaikutukset asumiseen ja suomalaisten asumisen unelmien muutoksiin sekä yhteisöllisen asumisen trendin kasvu ja kuntien rooli yhteisöllisen rakentamisen mahdollistajana.

Health City Finland Oy:n toimitusjohtaja Pekka Ronkainen nostaa esiin suurten ikäluokkien lapsuusajan mielenmaisemat kaupunkien lähiöistä, joissa asumisen turvallisuutta ja inhimillistä arvoa luotiin eri-ikäisten asukkaiden välisessä vuorovaikutuksessa. Ronkainen pohtii, että tänä päivänä yhteisöllisyyttä ylläpitävän ympäristön rakentaminen vaatii kaavoittajan ja rakennuttajan yhteistyötä. Apuna on myös tuore lainsäädäntö, joka kannustaa kuntia ja hyvinvointialueita edistämään alueellaan modernia yhteisöllistä asumista.

Yhteisöllinen asuminen vaatii tekoja kaavoituspöydällä

Tänä päivänä suosiossa oleva kaavapolitiikka, jossa korttelit pilkotaan useiksi rakennuspaikoiksi eri rakennusliikkeille, ei tue yhteisöllistä rakentamista, Ronkainen pohtii.

Ensimmäiset valinnat yhteisöllisten rakenteiden ja palveluiden luomisesta tehdään kaavoituspöydällä. Suurkorttelit mahdollistavat riittävän ison asuntomäärän, jotta yhteisöllisiä rakenteita ja palveluita edellyttämät kustannukset ovat asukkaille kohtuuhintaisia.

Kuntalehden julkaisussa kerrotaan, että yksittäisillä taloyhtiöillä ei ole mahdollisuutta organisoida tällaista toimintaa taloudellisesti järkevästi.

Tutkimustieto tukee korttelimaisten ratkaisujen rakentamista

VTT:n toteuttama “Korttelimaiset kaupunkiasumisen kokonaiskonseptit”-tutkimus osoittaa, tukien aiempien tutkimusten tuloksia, että kunnallinen päätöksentekokulttuuri tulisi uudistaa. Myös korttelitason suunnittelua, tonttikilpailutuksia ja hankinta- sekä hallintamalleja tulisi kehittää perinteisen rakentamisen mallin rinnalle, joka perustuu yksittäisiin kiinteistöihin, Kuntalehdessä kerrotaan.

Julkaistu Kuntalehdessä 2/2023

helmikuu 16, 2023  -
Takaisin
ylös