Ajat muuttuvat – niin myös asuminen

Ajat muuttuvat – niin myös asuminen

Kalevassa julkaistiin 15.10.2022 pääkirjoitus asumisen malleista. Pääkirjoituksessa pohditaan asumisen eri kaavoja ja niiden rikkomista. Asumisen mallien muuttamisen haasteita ja hyötyjä tuodaan esille. Pääkirjoituksessa esitellään myös esimerkkitoimija – Kotikatu365.

Perinteistä kaavaa noudattaen

Pääkirjoituksen alussa tiivistetään tyypillinen asumisen kaari, joka etenee omakotitalosta palveluasunnon kautta laitosympäristöön. Väestön vanhetessa yksinäisyys lisääntyy, ja yhä useampi ihminen tarvitsee apua arkeensa. Usein ratkaisuna on joko kotihoito, palveluasunto tai laitosmainen asuminen.

Artikkeli kyseenalaistaa nykyisen mallin toimivuuden ja haastaa miettimään, miltä asuminen voisi näyttää. Katse käännetään tiukasti tulevaisuuteen ja siihen, miten asumisen haasteita voidaan ratkaista.

Asumisen malli kaipaa muutosta

Isoimpana ongelmana pääkirjoituksessa nähdään asumismuotojen rajojen jyrkkyys. Kuilu esimerkiksi vuokra- ja omistusasumisen välillä on merkittävä, eikä vaihtoehtoista ratkaisua meinata tunnistaa.

Totutun mallin mukainen asuminen ei kuitenkaan välttämättä palvele asukasta. Asenteet –  niin yksityishenkilöiden kuin ihmisten – hankaloittavat muutosta. Yhteisöllinen asuminen saatetaan nähdä hankalasti toteutettavana konseptina tai pakollisena yhteistoimintana – yhteisölliseen asumiseen kannattaisi kuitenkin suhtautua avoimemmin. Pääkirjoituksessa nostetaan esille yhteisöllisen asumisen moninaiset hyödyt niin yksittäisille ihmisille kuin koko yhteiskunnalle. 

Kirjoittaja painottaa mieluisan asuinyhteisön tärkeyttä ja näkee sen hyvinvointia edistäväksi tekijäksi. Kun ihminen viihtyy asuinympäristössään, hän voi paremmin. 

Myös yhteisöllisen asumisen rooli palveluasumisen kehittämisessä tunnistetaan: se voi olla yksi ratkaisu asumiseen liittyviin haasteisiin. Yhteisöllisen asumisen myötä polku omakotitalosta laitosmaiseen asumiseen voikin näyttää erilaiselta ja muuttua ihmiselle itselleen mukavammaksi. 

Pääkirjoituksessa mainitaan myös yhteisöllisen asumisen tuomat säästöt eli rahallinen arvo kaupungille. Rahassa mitattuna tämä uudenlainen asumismuoto on hyvinkin merkittävä ja vahvistaa kaupungin taloutta. Jos iäkäs asukas voi viettää kotonaan yhdenkin vuoden lisää ilman kaupungin asumispalveluita, kaupunki voi säästää jopa 50 000 euroa. Yhteisöllinen asuminen siis kasvattaa hyvinvointia ja säästää rahaa.

Kotikatu365-malli tarjoaa yhteisöllistä asumista

Kotikatu365-konsepti vastaa asumisen haasteisiin tarjoamalla uuden ja ainutlaatuisen asumisen mallin. Kotikatu365-suurkortteleissa yhdistyy laadukkaat asunnot ja arkea helpottavat palvelut. Perinteisestä palveluasumisesta ei kuitenkaan ole kyse: pilottikohteessa Oulun Lipporannassa asuu jo iso joukko eri ikäisiä ihmisiä.

Yhteisöllisyys on vapaaehtoista, jolloin asukas voi itse päättää, osallistuuko hän esimerkiksi yhteisiin tapahtumiin tai käyttääkö hän pihapiiristä löytyvää kuntosalia. Laaja valikoima lähipalveluita mahdollistaa sen, että asumisesta voi tehdä itsensä näköistä.

Kaavapolitiikka ja asenteet rajoittavat yhteisöllistä asumista

Yhteisöllistä asumista rajoittaa kuitenkin kaavoitus. Suurkorttelin rakentamiseen vaadittavien tonttien saaminen on haastavaa, sillä tontit usein pilkotaan pienempiin osiin ja jaetaan eri rakennusliikkeille. Yhteisöllisen asumisen esteeksi ovat muodostuneet myös rakentajien asenteet: halua yhteistoimintaan ei löydy.

Health City Finland toivoo sekä asenteisiin että kuntien kaavapolitiikkaan muutosta. Jos asuntorakentamisen halutaan palvelevan asukkaita, täytyy uudet asunnot rakentaa asukkaiden ehdoilla ja heidän tarpeitaan ajatellen. Sillä kun asuminen palvelee asujia, hyvinvointi paranee ja alueelle juurrutaan.

Kohti muutosta ja helpompaa arkea

Vaikka muutos vaatii työtä, se kannattaa. Teettämämme asukaskyselyn mukaan asukkaat kokevat arkensa helpottuneen ja hyvinvointinsa lisääntyneen Kotikatu365-kohteeseen muuttamisen jälkeen. Päiväkoti, etätyötilat ja palveluasuminen tarjoavat hyötyjä kaiken ikäisille asukkaille. Oma kuntosali sekä liikunta- ja hyvinvointipalvelut sen sijaan mahdollistavat terveyttä edistävän elämäntyylin myös kiireisen arjen keskellä. 

 

Pääkirjoitus “To­tut­tu­ja asu­mi­sen malleja kan­nat­taa aika ajoin ra­vis­tel­la, nyt mennään enempiä miet­ti­mät­tä siten kuin on en­nen­kin menty” julkaistiin Kalevassa 14.10.2022.

helmikuu 20, 2023  -
Takaisin
ylös