Yhteisöllistä rakentamista voidaan edistää kaavoituksella – vaihtoehto palveluasumiselle

Kalevassa julkaistiin 12.10.2022 artikkeli yhteisöllisestä asumisesta. Artikkelissa tuodaan esiin muun muassa, kuinka yhteisöllinen asuminen on yksi ratkaisu vanhenevan väestön asumisratkaisuihin ennen palvelukotiin tai laitoshoitoon siirtymistä sekä siitä, miten kunnat voivat esimerkiksi kaavoitusratkaisuilla edistää yhteisöllistä asumista.

Artikkelissa ääneen pääsevät Oulun Lipporantaan eläkepäiviä viettämään muuttaneen asukkaan lisäksi Health City Finlandin toimitusjohtaja Pekka Ronkainen, aluehallituksen jäsenet sekä Pohteen ikäihmisten palvelujen toimialajohtaja.

Yhteisöllinen asuminen saa asukkailta kiitosta

Kalevan artikkelissa haastateltu Lipporannan asukas kertoo, että Kotikatu365-konseptin mukainen asuminen on sopinut hänen urheilulliseen elämäntapaansa ja kuinka Lipporannassa asuminen on täyttänyt asumiseen liittyviä toiveet ja tarpeet.

Yhteisölliset Lipporannan tapahtumat, joita voi itse järjestää ja joihin voi osallistua, ovat olleet luonteva paikka ystävyyssuhteiden ja sosiaalisten kontaktien luomiseen asukas kertoo.

Erityiskiitosta asukkaalta saa myös Lipporannan asukkaiden varattavissa oleva vierashuone.

Koti kaikenikäisille – erinomainen asumisen välimuoto laitoshoidon ja yksin kotona pärjäämisen välimaastoon

Yhteisöllisen asumisen kohteessa on tilaa ja palveluita kaikenikäisille. Yhteisöllisyyden asumisen perusteet rakennetaan eri elämäntilanteisiin soveltuvan yhteisöllisyyden, yhteisten jaettujen tilojen ja tavaroiden sekä palveluoperaattorilta saatavien palvelujen päälle.

Yhteisöllisiin tapahtumiin jokainen asukas saa osallistua oman halunsa mukaan. Halukkaalle tapahtumia ja tilaisuuksia riittää, vaikka vuoden jokaiselle päivälle artikkeli kertoo.

Kalevan mukaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde pitää yhteisöllistä asumista tarpeellisena asumisen välimuotona niille vanhuksille, jotka eivät tarvitse vielä laitoshoitoa mutta eivät myöskään pysty asumaan yksin kotona.

Yhteisöllisen rakentamisen haasteena kaavapolitiikka

Kalevan artikkelissa Health City Finlandin toimitusjohtaja Pekka Ronkainen kertoo, että yhteisöllisen asumisen rakentamisen haasteena on tänä päivänä kuntien kaavapolitiikka sekä rakentajien asenteet.

Korttelit jaetaan useiksi rakennuspaikoiksi, joille yksittäiset rakennusliikkeet rakentavat. Ronkaisen toiveena onkin, että kunnissa tehtäisiin suurkorttelimaisia kaavaratkaisuja, joiden avulla yhteisöllistä asumista voidaan edistää. Suurkorttelimaisten kaavaratkaisujen suosiminen voi lisätä tervettä kilpailua ja rakennuttajien halukkuutta yhteisöllistä asumista kohtaan.

Pelkät yhteisölliset rakenteet mahdollistava rakentaminen ei Ronkaisen mukaan riitä, vaan sosiaalista ympäristöä ja jatkuvuutta toiminnallaan luova palveluoperaattori on myös tarpeen.

Yhteisöllinen asuminen ei tarkoita kalliimpia asuntoja

Yhteisöllinen rakentaminen maksaa saman verran, kuin muukin rakentaminen. Esimerkiksi Oulussa Lipporannan asuntojen hinnat vastaavat alueen keskitasoa, Ronkainen huomauttaa Kalevan artikkelissa.

Yhteisöllinen asuminen ei tule kalliimmaksi myöskään kuukausitasolla asunnossa asuessa. Lipporannassa asukkaat maksavat kuukausittaisten asumiskulujen lisäksi asuntokohtaista yhteistilavastiketta joka on hieman alle 16 euroa kuukaudessa.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde: lisää yhteisöllistä asumista

Artikkelissa ääneen pääsee myös Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen edustaja. Pohteen tavoitteena on, että myös ne ikäihmiset, joiden toimintakyky on heikentynyt, pystyisivät asumaan pidempään kotona tai yhteisöllisessä asumisen mukaisessa kohteessa – tarpeellisten tukitoimien avulla.

Artikkelissa Kalevan haastattelemat aluehallituksen jäsenet pohtivat sitä, kuinka yhteisöllinen asuminen ikäihmisille sopii. Yhteisöllisyyttä asumista pidetään tulevaisuuden asumismuotona ja asumisen välimuotona, joka tulee vielä kehittymään.

Aluehallituksen jäsenet pohtivat myös, että yhteisöllinen asuminen ei ole oikea vaihtoehto kaikille, kuten niille, joilla ei enää ole riittäviä sosiaalisia kykyjä tai joilla on ongelmia muistin kanssa. Yksi aluehallituksen jäsenistä pohtii artikkelissa myös sitä, kuinka kunnat voivat päätöksissään ohjata maankäyttöä ja kaavoitusta suuntaan, joka edistää yhteisöllistä asumista.

Koko artikkelin löydät Kalevan verkkosivuilta. Artikkeli “Pohde sysää ikä­ih­mi­siä lai­tok­sis­ta yh­tei­söl­li­seen asu­mi­seen – Kun tuttava vink­ka­si Erja Has­til­le Lip­po­ran­nas­ta totesi hän heti: ”Tämä on se juttu” on julkaistu Kalevassa 12.10.2022 

tammikuu 19, 2023  -
Takaisin
ylös