Tutkimus: arki sujuu paremmin Kotikatu365-alueella

Kokonaisvaltaiset kaupunkiasumisen konseptit yleistyvät Suomessa vähitellen ja oululainen Kotikatu365 on yksi alan kotimaisista kärkihankkeista. Tutkimustalo Feelback teki asukastyytyväisyyskyselyn Kotikatu365 Lipporannassa. Valtaosa kyselyyn vastanneista asukkaista kokee arkensa helpottuneen ja hyvinvointinsa parantuneen alueen Kotikatu365-palveluiden ansiosta.

Tutkimus osoittaa, että Kotikatu365-konsepti on tuonut asukkaille selkeitä elämänlaatua parantavia hyötyjä. Jopa lähes 80 prosentilla vastaajista arki on helpottunut alueen palveluiden ansiosta ja yli 70 prosentilla hyvinvointi on parantunut mm. vapaa-ajan aktiivisuuden ja liikunnan lisääntymisen myötä. Arjen sujuvuus korostuu erityisesti nuoremmissa ikäryhmissä, jotka hyödyntävät palveluita eläessään keskellä ruuhkavuosia. Vapaa-ajan aktiviteetit ja yksinolon vähentyminen korostuvat puolestaan naisilla ja iäkkäämmillä vastaajilla, jotka ovat löytäneet uudenlaisesta asuinyhteisöstä kaipaamaansa seuraa ja mukavaa yhdessä tekemistä.

Hyvää vastinetta yhteistiloista ja palveluista – kuntosali ja henkilökohtainen aulapalvelu ykkösinä

Kotikatu365-konseptiin kuuluvat laajat asukkaiden yhteistilat ovat ahkerassa käytössä: noin 2/3 kyselyyn vastanneista käyttää yhteistiloja päivittäin tai viikoittain.  Tärkeimmiksi yhteistiloiksi kyselyssä nousivat kuntosali, juhla/kokoustila sekä vierashuone, jonka asukas voi varata omalle vieraalleen. Yhteistiloihin kuuluu lisäksi lobby, saunaosasto, yhteinen olohuone lehtineen ja tv-kanavineen, etätyötilat ja lasten leikkihuone.

Tarjolla on myös aulapalvelu sekä erilaisia arkea helpottavia palveluita. Palvelut ja tilat varataan Kotikatu365-digiportaalin kautta. Kyselyssä henkilökohtainen aulapalvelu saa asukkailta parhaan arvosanan kaikista alueen palveluista (keskiarvo 4,57 asteikolla 1-5), myös digitaalinen palveluportaali arvioidaan korkealle.

”Olemme suunnitelleet Kotikatu365-konseptin yhteistiloineen ja palveluineen tukemaan asukkaiden mukavaa kaupunkielämää, aktiivisuutta ja hyvinvointia. On ilahduttavaa nähdä, että kyselyn mukaan nämä päätavoitteet toteutuvat. Sujuva arki ja ihmisten hyvinvointi ovat aivan olennaisia arvoja jokapäiväisessä elämässä ja tutkimus osoittaa, että niihin voidaan aidosti vaikuttaa tuomalla tarvittavat palvelut helposti asukkaiden saataville”, toteaa COR Group/Health City Finlandin asumis- ja palvelukehitysjohtaja Ilari Kerola.

Korkea suositteluaste ja taloudellista lisäarvoa

Kokonaisarvio asumisesta Lipporannassa nousee kyselyssä erinomaiselle tasolle (keskiarvo 4,42 asteikolla 1-5).  Vastaajat ovatkin valmiita suosittelemaan konseptin mukaista asumista muille ja suositteluaste (NPS=54) on Feelbackin mukaan selvästi korkeampi kuin asukaskyselyissä keskimäärin.

Kyselystä ilmenee, että konseptin koetaan tuovan myös taloudellista lisäarvoa. Kyselyyn vastanneiden asunnon omistajien mielestä Kotikatu365-konsepti helpottaa asunnon jälleenmyyntiä ja Lipporannasta sijoitusasunnon hankkineiden mukaan asunnon vuokraaminen on helpompaa. Tutkimukseen osallistuneet vuokralaiset puolestaan ovat sitä mieltä, että tulevat asumaan alueella pitkään konseptin ansiosta.

Kyselyyn vastasi 118 yli 300:sta Oulun Kotikatu365 Lipporannan nykyisestä asukkaasta ja sen virhemarginaali on alle 10%. Suurin osa vastaajista on asunut alueella vähintään vuoden ajan, ja joukossa on tasapuolisesti eri ikäryhmien ja sukupuolten edustajia sekä asunnon omistajia ja vuokralla asuvia.

 

huhtikuu 7, 2022  -
Takaisin
ylös