English
Slide

Taustalla kaupungistuminen

Kotikatu365-konsepti perustuu yhteiskunnan megatrendeihin ja kansainvälisiin kokemuksiin. Taustalla on Suomen kaupungistumiskehitys sekä väestön ikääntyminen. Ihmiset haluavat asua lähellä työpaikkoja, palveluita ja muita ihmisiä.

Slide

Kasvava hyvinvoinnin megatrendi

Konsepti vastaa myös hyvinvointitrendiin ja palveluiden ostohalukkuuden kasvuun. Suomalaiset haluavat panostaa yhä enemmän palveluihin, joiden avulla he voivat elää parempaa elämää ja käyttää vapaa-aikaansa hyvinvointia tukeviin asioihin.

Tutkimus: kaupunkilaiset haluavat palvelut lähelle

”Uuden ajan kaupunkiasuminen” -kyselytutkimuksen (Norstat 08/2017) mukaan kerrostaloasumisen keskeisin kriteeri on palveluiden saatavuus nopeasti ja läheltä.

Noin 2/3 suomalaisista aikoo ostaa lisää palveluita tulevaisuudessa sujuvoittaakseen omaa arkeaan. Ostoja aiotaan kasvattaa erityisesti siivous-, terveydenhuolto-, ruoka- ja talonmiespalveluissa.

Yli 70%

suomalaisista kokee tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi, että arkea sujuvoittavat palvelut ovat lähellä ja helposti ostettavissa

64%

suomalaisista aikoo tulevaisuudessa ostaa nykyistä enemmän arkea helpottavia palveluita

Yli 60%

suomalaisista uskoo naapuruston yhteistoiminnan lisäävän turvallisuuden tunnetta ja toisten auttamista

93%

suomalaisista osallistuisi varmasti tai mahdollisesti naapuruston väliseen yhteistoimintaan, jos sitä olisi tarjolla

Iso säästöpotentiaali yhteiskunnalle

Konseptoidun, hyvinvointia tukevan asumisen sisällyttäminen kaavaan tarkoittaa merkittäviä säästöjä kaupunkien ja koko yhteiskunnan näkökulmasta.
Kun yksilö voi paremmin, koko yhteiskunta voi paremmin.
Parempi elämälaatu parantaa myös asukkaiden työkykyä, mikä edesauttaa työllisyyttä ja kerryttää verotuloja.

Aktiivisuus lykkää myös ikääntyneiden siirtymistä palveluasumiseen. Jo yhden henkilön osalta lykkääntyminen yhdellä vuodella merkitsee jopa 40.000 – 50.000 euron vuosittaista säästöä sote-kuluissa.

Health City Finland Oy

Kotikatu365-konseptin kehittänyt Health City Finland on uudenlainen toimija asuntomarkkinoilla. Yhtiö toimii konseptiin perustuvien asuinalueiden hankekehittäjänä ja rakennuttajana. Alueen valmistuttua yhtiö vastaa sen kehittämisestä palveluoperaattorina.

Health City Finland Oy kuuluu suomalaiseen hyvinvointi- ja terveysalan COR Group -konserniin. Kotikatu365-konsepti yhdistää konsernin vahvan hyvinvointi- ja digitaalisuuden osaamisen asumiseen, rakennuttamiseen ja palveluiden operointiin.

 

COR Group

100-prosenttisesti kotimainen, voimakkaasti kasvava COR Group -konserni tunnetaan innovatiivisena kehittäjänä.

COR Groupiin kuuluu Health City Finlandin lisäksi Coronaria, yksi maamme suurimmista terveyspalveluyhtiöistä, digitaalisen median tuottaja Terve Media sekä kuntokeskusketju Liikku. Pohjoismaiden suurin päiväkotiketju Touhula on COR Groupin osakkuusyhtiö.

Konsernin liikevaihto vuonna 2017 kasvoi 170 miljoonaan euroon ja se työllistää lähes 3000 henkeä eri puolilla Suomea.

www.corgroup.fi