Kyläyhteisöjä tarvitaan kaupunkeihin – kunnat ovat vastuussa asuntopolitiikan suurista linjoista

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa “Uudelle tavalle asua on paljon tarvetta” kirjoitettiin 20.2.2020 siitä, kuinka suuret ikäluokat ovat tulossa vanhuusikään. Pääkirjoituksen mukaan tulevilla eläkeläisillä on entisiä sukupolvia enemmän varallisuutta, paremmat eläkkeet ja yksilöllisiä toiveita asumista kohtaan. 

Moni vanhus asuu yksin: yhteisöllisyyttä kannattaisi tukea

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa kerrotaan, kuinka useissa tutkimuksissa ympäri maailman on todettu, että asumisen yhteisöllisyyttä kannattaisi määrätietoisesti tukea. Sosiaalisten suhteiden puute vaikuttaa ikääntyvien terveyteen ja hyvinvointiin.

Yhteisöllisen asumisen määrätietoinen kehittäminen tarkoittaa esimerkiksi uudenlaisten yhteisöllisten asumismuotojen kehittämistä nykyisten asumismuotojen rinnalle. Vanhemman ikäluokan asumista ei tulisi suunnitella erillisenä muusta yhteiskunnasta vaan kehittää eri-ikäisten ihmisten yhdessä asumista.

Pääkirjoitus nostaa esimerkeiksi uudenlaisesta asumisesta Oulun Lipporannan ja Helsingin Jätkäsaaren. Oulun Lipporannan kerrostaloyhteisön laajat yhteistilat ja palveluoperaattori saavat kiitosta. Helsingin Jätkäsaaren Sukupolvienkorttelissa kaikenikäiset asuvat samassa korttelissa ja tapaavat toisiaan yhteisissä tiloissa, yhteisessä pihassa ja tapahtumissa.

Pääkirjoituksessa muistutetaan, että vastaavanlaiset ratkaisut, joita tarvittaisiin paljon lisää, eivät synny ilman kuntien määrätietoista ohjausta, sillä kunnat ovat vastuussa asuntopolitiikan suurista linjoista.

Elämä halutaan elää tutussa elinympäristössä

Pääkirjoituksessa kerrotaan, että tutkimusten mukaan ikääntyneistä enemmistö haluaa myös jatkossa asua lähellä palveluita, tutulla asuinalueella. Uuteen elämänvaiheeseen sopivaa asuntoa etsitään tutulta asuinalueelta ja uuteen asuinympäristöön siirrytään vain harvoin.

Kuntapäättäjille tämä kertoo siitä, että vanhusväestö haluaa pysyä valitsemillaan asuinalueilla myös jatkossa. Ikääntyvistä suurin osa asuu omassa kodissaan koko eläkeiän ja tehostettuun palveluasumiseen siirtyy lopulta vain osa, pääkirjoituksessa kerrotaan.

Helsingin Sanomien pääkirjoitus “Uudelle tavalle asua on paljon tarvetta” on julkaistu 20.2.2020.

helmikuu 27, 2023  -
Takaisin
ylös