Kotikatu365 Hatsala etenee Kuopiossa

Uudenlaisen asumis- ja palvelukorttelin rakentaminen Kuopion Hatsalaan on etenemässä toteutusvaiheeseen. Hannes Kolehmaisen kadun ympäristöön rakennetaan Kotikatu365-konseptiin perustuva asuinalue, jonka tavoitteena on luoda puitteet asukkaiden hyvinvoivalle ja aktiiviselle kaupunkielämälle. Oman kerrostalokodin lisäksi asukas saa käyttöönsä laajat ja monipuoliset yhteistilat, yhteiskäyttövälineitä sekä erilaisia arkea ja hyvinvointia tukevia lähipalveluja. Alueen palveluoperaattori huolehtii yhteistiloista ja tarjoaa myös aulapalvelun. Rakennustyöt Hatsalan alueella alkavat syksyllä 2021.

Health City Finland solmi keväällä 2016 Kuopion kaupungin kanssa yhteistoiminta- ja laatusopimuksen. Sopimuksen pohjalta yhtiö on suunnitellut entisen uimahallin ja purettavan keilahallin tontille kaikenikäisille tarkoitetun Kotikatu365-asuinalueen, joka pitää sisällään 500-600 modernia kerrostalokotia, 600 neliön yhteistilat asukkaille, kerhotalon sekä pysäköintilaitoksen.  Keskustan kupeeseen rakennettavaan kokonaisuuteen kuuluu lisäksi mm. päiväkoti lapsiperheille sekä muita liiketiloja esim. hyvinvointipalveluille.

Alueen kaavan saatua lainvoiman hankkeen suunnittelu ja toteutus etenee siten, että rakennustyöt päästään aloittamaan syksyllä. Ensivaiheessa alueelle rakennetaan kaksi kerrostaloa ja niihin liittyvät Kotikatu365-yhteistilat asukkaille.

Julkisivuarkkitehtuuri sovitettu historiallisen kasarmialueen tyyliin

 

HCF:n kumppanina Kotikatu365 Hatsalan arkkitehtisuunnittelussa on Arkkitehtitoimisto Kanttia2 Oy, jonka suunnittelutyötä on ohjannut paitsi kaupungin läheisyys, myös alueen viereinen kulttuurihistoriallisesti arvokas kasarmialue ja sen ilme.

Kerrostalojen julkisivuarkkitehtuuri ja materiaalit on sovitettu punatiilikasarmien tyyliin hyvässä yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa. Yksi suunnittelualueen sisälle jäävä vanha varuskuntarakennus tullaan säilyttämään ja sen tiloja on kaavailtu esim. galleria- tms. kulttuurikäyttöön.

Rakennettavat asuintalot ovat pääosin 8-10-kerroksisia. Alueen keskelle luontevaksi maamerkiksi sijoittuu 14-kerroksinen tornitalo, joka avaa näkymiä valtaväylille eri suuntiin.

HCF tulee investoimaan hankkeeseen kaikkiaan lähes 120 miljoonaa euroa. Useampia vuosia kestävän rakennushankkeen työllistävä vaikutus alueella tulee olemaan merkittävä.

 

maaliskuu 29, 2021  -
Takaisin
ylös