Slide

Kotikatu365 asukastyytyväisyyskysely

“Sujuvampaa, parempaa arkea” kertovat Kotikatu365:n asukkaat

Kotikatu365 halusi selvittää mitä mieltä asukkaat ovat uudenlaisesta asumisen konseptista olleet. Päätimmekin kysyä asiaa alan asiantuntijoilta ja toteutimme asukastyytyväisyyskyselyn Kotikatu365-kohteessa asuville tai sieltä asunnon omistaville.

Mitä mieltä Kotikatu365 Lipporannassa asuvat ovat konseptista? Mitä he arvostavat? Miten Lipporannassa asuminen on muuttanut heidän arkeaan? Kotikatu365-konseptin mukaiset kohteet lisääntyvät ja halusimme kuulla, mitä mieltä kohteessa jo asuvat palveluista ovat.

Lue, mitä talossa asuvat ja asunnon Lipporannasta omistavat vastasivat tutkimustalo Feelbackin toteuttamaan asukastyytyväisyyskyselyyn.

Korkea kokonaisarvosana: asumista suositellaan mielellään

Lipporannassa asuu pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä asukkaita, jotka ovat valmiita suosittelemaan asettumista Lipporantaan myös muille.

Kyselyn tulosten mukaan suositteluaste NPS on 54, joka on selvästi korkeampi kuin alalla keskimäärin. Viimeisen vuoden aikana Feelbackin tekemien asukastyytyväisyyskyselyiden NPS on jäänyt keskimäärin alle 20:n.

Vuokralla Lipporannassa asuvien vastausten keskiarvo on asteikolla 1–5 jopa 4,57 kysyttäessä, suosittelisivatko he Lipporannassa asumista. Omistusasunnon Lipporannasta omistavien vastausten keskiarvo on 4,31. Asukkaat ja asunnon omistajat suosittelevat asumista mielellään, sillä Feelbackin tulosten tulkintaohjeen mukaan yli 4,3 menevät tulokset ovat erinomaisia.

Mikä on Kotikatu365 – miten se lisää hyvinvointia?

Kotikatu365 on kokonaisvaltainen kaupunkiasumisen konsepti. Valtaosa kyselyyn vastanneista asukkaista kokee, että heidän hyvinvointinsa ja viihtyvyytensä on lisääntynyt Kotikatu365-konseptin mukaisesti asuessa.

Tulokset kertovat, että:

  • Yli 70 % koki hyvinvointinsa parantuneen.
  • Lähes 80 % vastaajista kertoi arkensa olevan helpompaa palveluiden ansiosta.

Positiivisen muutoksen syiksi asukkaat nimesivät esimerkiksi vapaa-ajan aktiivisuuden ja liikunnan lisääntymisen. Ruuhkavuosien keskellä olevat arvostavat Kotikatu365:n tarjoamia palveluita, kuten leikkihuonetta ja siivousapua. Erityisesti iäkkäämmät vastaajat arvostavat etenkin aktiviteetteihin osallistumisen mahdollisuuksia ja yksinolon vähentymistä.

Mitä Kotikatu365-konsepti käytännössä asukkailleen tarjoaa?

Kiitetyn henkilökohtaisen aulapalvelun ja digitaalisen palveluportaalin lisäksi asukas saa kerrostalokotinsa lisäksi käyttöönsä yhteistiloja.

Oulun Lipporannassa yhteisessä käytössä olevia tiloja ovat muun muassa:

  • iso, hyvin varusteltu kuntosali
  • juhla- ja kokoustila
  • vierashuone

Yhteiskäyttötilojen lisäksi asukkaat saavat yhteiskäyttöön myös auton, polkupyörän ja muita hyötyvälineitä, joita ei ole välttämättä tarpeen itse omistaa. Suurimman osan palveluista saa käyttöönsä kohtuullisella palvelumaksulla.

Kohtuullinen palvelumaksu – valtavasti palveluita

Aulapalvelu, kuntosali, vierashuone, etätyötila, juhla- ja kokoustilat – ja paljon muuta. Kun oman kodin neliöiden päälle on tarjolla runsas määrä lisäpalveluita, herää tietysti kysymys siitä, paljonko palvelut maksavat ja onko sijoitus kannattava?

Halusimme kuulla, mitä mieltä asukkaat ovat palvelumaksun hinnasta ja siitä, mitä sillä saa. Sekä vuokra-asujat, sijoittajat että omistusasujat pitävät palvelumaksua kohtuullisena tai edullisena etuihin nähden.

Vuokra-asujista ja sijoittajista jopa 90 % vastasi palvelumaksun olevan joko kohtuuhintainen, edullinen tai erittäin edullinen. Omistusasujilla vastaava luku oli 83 %. Palvelun hinta oli kyselyn hetkellä 15,20 € / kk / asunto.

Palvelut kovassa käytössä: aulapalvelu ja vierasasunto suosituimpien joukossa

Kyselyyn vastanneista jopa ⅔ käyttää yhteistiloja päivittäin tai viikoittain.
Yhteistiloista suosituimpia kaikkien vastaajien keskuudessa ovat:

  • vierashuone
  • saunaosasto
  • kuntosali

Yhteiskäyttötilojen lisäksi henkilökohtainen aulapalvelu saa asukkailta kiitosta ja he antoivat aulapalvelulle arvosanaksi 4,57, asteikolla 1–5, mikä on paras saamamme arvosana kaikista palveluista! Korkealle arvioidaan myös digitaalinen palveluportaali (4,28), pikatalkkari (4,46) ja leikkihuone (4,40)

Vuokralaisten arvostamat palvelut

Vuokralaiset ja sijoittajat ovat kyselyn mukaan tyytyväisiä erityisesti aulapalveluun, kotisiivoukseen, vierasasuntoon, saunaosastoon ja leikkihuoneeseen. Yli neljän arvosanan saavat myös muun muassa Kotikatu365-palveluportaali, tv-kanavat ja lehdet yhteisissä tiloissa, yhteiskäyttövälineet, juhla- ja kokoustilat, kuntosali, pikatalkkari, hyvinvointi- ja liikuntapalvelut sekä vierashuone.

Vuokralaiset antoivat korkeat, keskiarvoltaan yli 4 pisteet muun muassa asunnon sijainnille (4,53), yhteisten tilojen siisteydelle (4,48) Kotikatu365:n palveluille (4,44) ja asunnon viihtyvyydelle (4,28). 36 % vuokralla asuvista myös kertoi, että Kotikatu365 palvelukonsepti vaikutti paljon Lipporantaan muuttamiseen, kun jopa 22 %:lla vastaajista konsepti vaikutti päätökseen ratkaisevasti.

Lisäarvoa asumiseen – ja jälleenmyyntiin

Asukkaat kokevat Kotikatu365-konseptin palvelut laadukkaiksi ja arjessaan hyödyllisiksi. Vaan mitä lisäarvoa Kotikatu365-konsepti tuo sijoittajille ja asunnon omistajille?

Kyselyyn vastanneiden asunnon omistajien mukaan Kotikatu365-konsepti helpottaa asunnon jälleenmyyntiä ja sijoitusasunnon hankkineiden mielestä asunto on helpompi vuokrata.

Jopa 61 % omistusasunnossa asuvista kertoivat, että Kotikatu365-konsepti vaikutti asunnon ostamiseen ja muuttamiseen Lipporantaan joko paljon tai ratkaisevasti.

Tietoa kyselystä

Asukastyytyväisyyskyselyn toteutti tutkimustalo Feelback syksyllä 2021. Kaikkinensa kyselyyn vastasi 118 Oulun Kotikatu365 Lipporannan asukkaista. Kysely toteutettiin sähköisenä tiedonkeruuna, sähköpostikutsuna ja avoimena vastauslinkkinä.

Virhemarginaali on alle 10 %. Tutkimuksessa on vastauksia yli sata, jolloin n. 10 % erot tuloksissa ovat tilastollisesti merkittäviä. Tutkimuksessa on käytetty viisiportaista asteikkoa, jossa keskiarvona yli 4:n tuloksiin voi olla tyytyväinen. Suurin osa vastaajista oli kyselyyn vastaamisen ajankohtana asunut alueella vähintään vuoden ajan. Vastaajien joukossa on tasapuolisesti eri ikäryhmien ja sukupuolten edustajia sekä vuokralla asuvia että asunnon omistajia.

MONIPUOLISET KOTIKATU365-PALVELUT

Kotikatu365-kohteiden lähipalvelut helpottavat arkeasi ja varmistavat, että sinulle jää aikaa itsellesi tärkeisiin asioihin ja mieluisaan tekemiseen.

Tutustu Kotikatu365 palveluihin

Takaisin
ylös